Contra Indications

Biodynamic Breathwork & Trauma Release System® has a few contra indications to make sure that taking part in a breathing session is safe for you. If you have any of the following, please contact Lisanne before taking part in a breathing session:

pregnancy, heavy asthma, severe heart disease/cardiovascular disease/very high blood pressure, mental illness/disorders patients, epilepsy and history of seizure, acute physical injuries, severe diabetes.

  • The minimum age for a session is 16 years
  • No session while intoxicated with drugs/alcohol. (This excludes prescribed medications)

Biodynamic Breathwork & Trauma Release System® heeft een aantal contra-indicaties om ervoor te zorgen dat het meedoen met een breathing sessie veilig is voor jou. Als een van de volgende condities van toepassing zijn op jou, neem contact op met Lisanne voordat je meedoen met een breathing sessie:

zwangerschap, zware hartaandoening, zware astma, een mentale aandoening, epilepsie of ooit een beroerte gehad, een acute fysieke aandoening, zware diabetes.

  • De minimale leeftijd voor een breathing sessie is 16 jaar
  • Tijdens de sessie mag men niet onder invloed zijn van drugs/alcohol (uitgezonderd voorgeschreven medicijnen)